VI TURNIEJ GIER KOMPUTEROWYCH 2020


Regulamin w wersji do pobrania

Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu serdecznie zaprasza uczniów szkoły na organizowany turniej gier komputerowych.


Do wyboru gracze mają gry: LEAGUE OF LEGENDS, FIFA.
Turniej będzie trwał 2 dni. Pierwszy dzień turnieju: czwartek 6 lutego 2020, drugi dzień turnieju: piątek 7 lutego 2020. Turniej będzie trwał od godziny ok. 7.30 do 14.00.
W czwartek 6 lutego br. oraz w piątek 7 lutego br. od godziny ok. 7.30 do 14.00 będą rozgrywane eliminacje grupowe turnieju w LEAGUE OF LEGENDS, FIFA oraz otwarty będzie POKÓJ GIER.
Gra LEAGUE OF LEGENDS będzie rozgrywana 5v5, FIFA 1v1


ZAPISY DO GIER PROWADZONE SĄ
w terminie nie później niż do 3 lutego 2020r.
za pośrednictwem poczty wirtualnej
ZGODNIE Z SZABLONEM:

LEAGUE OF LEGENDS


Adres pod, który należy zgłosić drużynę: pzslol@wp.pl Temat wiadomości: (nazwa_drużyny) Treść wiadomości: (Skład) Kapitan – klasa, nazwisko i imię, nr telefonu do kontaktu.
Zawodnik 1 - klasa, nazwisko i imię.
Zawodnik 2 - klasa, nazwisko i imię.
Zawodnik 3 - klasa, nazwisko i imię.
Zawodnik 4 - klasa, nazwisko i imię.
Zawodnik (rezerwa) - klasa, nazwisko i imię.


FIFA


Adres pod, który należy zgłosić drużynę: pzsfifa@wp.pl
Temat wiadomości: nazwisko / pseudonim
Treść wiadomości: imię i nazwisko, klasa.

UWAGI:
- w przypadku braku niekompletnej drużyny istnieje możliwość dobrania graczy,
- w przypadku gry LEAGUE OF LEGENDS konta powinny znajdować się na serwerze NORTH-EAST,
- możliwość korzystania z własnej myszy, klawiatury i słuchawek. Organizator nie zapewnia słuchawek.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – w przypadku zgłoszeń zbyt dużej liczby drużyn, eliminacje do rozgrywek odbędą się w drodze losowania w dniu wyznaczonym przez organizatora w terminie nie późniejszym niż 5 lutego 2020r.

*Organizatorzy zapewniają drobne nagrody rzeczowe zwycięzcom oraz pamiątkowe dyplomy*

REGULAMIN VI TURNIEJU GIER KOMPUTEROWYCH

**

• Organizatorem turnieju jest Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu.
• Sędziami i Administratorami Turniejów są osoby wyznaczone przez Organizatora - zwani dalej Sędziami.
• Turnieje rozgrywane są w gry na szkolnych komputerach PC.
• Organizator proponuje Graczom Turnieje z puli gier: LEAGUE OF LEGENDS, FIFA (18, 19, 20).
• Turnieje mają charakter zamknięty i może wziąć w nich udział każdy Gracz będący uczniem szkoły PZS w Bieruniu oraz gdy spełnia warunki wiekowe dla danej gry i nie stoją mu na przeszkodzie czynniki zdrowotne (w rozgrywkach nie mogą brać udziału osoby chorujące na epilepsje, bądź u których może wystąpić zagrożenie atakiem w związku z wpatrywaniem się w migające światła/obrazy TV/monitorów).
• Udział w turnieju jest bezpłatny. Zapisy do turnieju przeprowadzane są poprzez skrzynkę mailową. By wziąć udział w turnieju należy zarejestrować się w terminie nie później niż 3 luty 2020r zgodnie z szablonem opisanym na stronie pierwszej dokumentu oraz na stronie szkoły.
• Turniej jest rozgrywany według zasad ogłaszanych przez Sędziów.
• Nagrodami w turniejach będą dyplomy oraz upominki za zajęcie dwóch pierwszych miejsc w danej kategorii.
• Wszystkie uwagi i reklamacje dotyczące przebiegu turniejów, rozgrywek i wyłonienia zwycięzców należy składać w czasie trwania danego turnieju. Reklamacje składane po zakończeniu turnieju nie będą rozpatrywane.
• Przystąpienie do turnieju uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na niniejszy regulamin oraz zasady rozgrywek ogłaszanych przez Sędziów. W przypadku niejasności i sporów Sędziowie rozstrzygają je zgodnie z ogólnie przyjętym zasadom rozgrywek danej gry.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian reguł rozgrywania turniejów i nagradzania uczestników przed, w trakcie i po zakończeniu turnieju, jeśli te decyzje mają na celu sprawne i profesjonalne przeprowadzenie i dokończenie turnieju oraz wyłonienie zwycięzców.
• Osoby, które wbrew zaleceniom lekarza lub ostrzeżeniom Organizatora o możliwości wystąpienia napadu padaczkowego przystąpią do turniejów robią to na własne ryzyko, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie mogą sobie wyrządzić.
• Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
• Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
• Zabronione jest używanie wszelakiego rodzaju wspomagaczy, które ułatwiają grę. W przypadku stwierdzenia używania wspomagaczy dana drużyna może zostać zdyskwalifikowana.
• Organizator zapewnia możliwość śledzenia rozgrywek na szkolnych monitorze, znajdującym się na parterze w holu głównym.
• W czasie meczu (rozgrywek) obowiązuje kultura zgodna ze statutem szkoły w skrajnych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do ukarania zawodnika danej drużyny. Karą może być np. obniżenie zachowania lub wykluczenie z gry.
• Organizator w każdej chwili może przerwać rozgrywki oraz zastrzega sobie prawo do zmian w ww. regulaminie bez podania przyczyny.
• Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji.

LEAGUE OF LEGENDS

1. System rozgrywek

• turniej odbędzie się w auli w PZS Bieruń w dniach:
• w czwartek 6 lutego będą rozgrywane eliminacje grupowe turnieju,
• w piątek 7 lutego będą rozgrywane mecze play-off .
• w turnieju weźmie udział 12 drużyny, które wyślą prawidłowy formularz zgłoszeniowy i zostaną wylosowani w drodze eliminacji. Udział w turnieju jest równoznaczny z całkowitą akceptacją poniższego Regulaminu,
• gry będą odbywać się w trybie turniejowym na mapie Summoners Rift z drużynami pięcioosobowymi,
• rozgrywki aż do finału będą rozgrywane na zasadzie Bo1 (Best of 1), z kolei finał Bo 3(Best of 3),
• drużyny do meczów eliminacyjnych zostaną wybrane drogą losowania najpóźniej 5 lutego br, o którym losowaniu będzie zamieszczona informacja w mediach społecznościowych szkoły,
• spośród 12 drużyn, drużyny wygrywające przechodzą do kolejnego etapu rozgrywek,
• spośród 6 drużyn zostaną wyłonione trzy poprzez kolejny etap rozgrywek,
• spośród 3 drużyn w półfinale zostanie wyłoniona drużyna, która w meczu poprzednim uzyska najwyższy współczynnik złota na minutę (GPM), pozostałe dwie drużyny rozgrywają między sobą mecz, którego zwycięzca przechodzi do finału,
• do ścisłego finału przechodzą 2 drużyny. Pierwsza z najwyższym GPM, druga jako zwycięzca meczu półfinałowego,
• gra trwa do momentu poddania się lub zniszczenia bazy (Nexusa) jednej z drużyn,
• zespół może użyć komendy /pause maksymalnie raz na grę i tylko w przypadku, gdy wyniknie problem techniczny lub któryś z uczestników źle się poczuje,

2. Sprzęt

• turniej jest prowadzony na komputerach dostarczonych przez szkołę,
• osoba grająca w danym momencie jest odpowiedzialna za wszelkie uszkodzenia komputera,
• uczestnicy turnieju mają prawo do przyniesienia własnego sprzętu (tj, klawiatur, myszek, słuchawek, mikrofonów, podkładek),
• na komputerach będzie oddzielny profil z zainstalowaną grą League Of Legends, DISKORD oraz dostępem do przeglądarki,
• zabronione jest logowanie się na inne konto niż wskazane,
• przed rozpoczęciem meczu będzie wyznaczony czas ośmiu minut na zainstalowanie sterowników wymaganych do poprawnego działania sprzętu.

3. Zespoły

• w turnieju będzie brać maksymalnie 12 zespołów,
• maksymalna liczba zawodników w zespole wynosi sześć, w tym jeden rezerwowy,
• członkowie zespołu nie muszą być członkami jednej klasy, ale muszą być uczniami szkoły PZS w Bieruniu.

4. Zawodnicy

• muszą być uczniami Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu,
• nie mogą być członkami więcej niż jednego zespołu,
• jeżeli uczeń będzie członkiem więcej niż jednego zespołu, wszystkie zespoły których jest członkiem zostają zdyskwalifikowane,
• zakazane jest oszukiwanie, używanie programów mających na celu znaczne ułatwienie gry, zakazane jest fizyczne przeszkadzanie drużynie przeciwnej, zakazane jest słowne ubliżanie przeciwnikom czy też organizatorom, wliczając w to czat w grze,
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

FIFA

1. Turniej odbędzie się na auli w PZS Bieruń w dniach 6-7 luty 2020 roku, w godzinach 9:00 – 13:00.
2. W turnieju wezmą udział te osoby, które prawidłowo wyślą formularz zgłoszeniowy.
3. Udział w turnieju jest równoznaczny z całkowitą akceptacją poniższego Regulaminu.
4. Turniej rozgrywany będzie na konsolach PS, PC oraz Xbox.
5. Rozgrywki będą odbywały się fazą playoff (przegrywasz, odpadasz).
6. Drabinka turnieju będzie przedstawiona w dzień rozgrywania turnieju.
7. Przebieg gry:
• czas gry: 6 minut/połowa,
• kartki: włączone,
• spalone: włączone,
• zagrania ręką: wyłączone,
• szybkość gry: normalna.
8. Dozwolony jest wybór każdej drużyny z wyłączeniem drużyn Klasyczna XI i Światowa XI.
9. Po wyborze drużyny gracze mają minutę czasu na zmianę składów, taktyki, formacji i ustawień kontrolera.
10. Jakiekolwiek przerwy w meczu są dozwolone wówczas, gdy gracz znajduje się przy piłce i jest na WŁASNEJ połowie.
11. Mecze rozgrywają się w godzinach podanych przez Organizatora w harmonogramie Turnieju, W przypadku niestawienia się na meczu obowiązuje tzw, „walkower”.
Osoba, która się nie stawiła, przegrywa mecz z wynikiem 0:3.
12. Jakiekolwiek próby oszustwa będą karane wyrzuceniem z turnieju.
13. Gracze mogą grać na swoich padach po konsultacji z Organizatorem.
14. W przypadku sporów między graczami, stroną rozstrzygającą jest Organizator Turnieju.
14. Wszelkie problemy i zapytania nie ujęte w Regulaminie należy zgłaszać na miejscu Organizatorom Turnieju.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

POKÓJ GIER

-Organizator w ramach propagowania nowych technologii zapewnia możliwość udziału chętnych w rozgrywkach nie będących częścią turnieju-
-W auli szkoły będzie kilka stanowisk, na których będzie możliwość sprawdzenia swoich umiejętności-
-Do dyspozycji uczniów zostaną wydzielone komputery i konsole, na których każdy będzie mógł spróbować swoich sił w grach komputerowych-
-Rodzaj i kategoria udostępnionych gier pozostaje tajemnicą do dnia turnieju