LEAGUE OF LEGENDS

Adres pod, który należy zgłosić drużynę: pzslol@wp.pl
Temat wiadomości : (nazwa_drużyny)
Treść wiadomości : ( Skład )
Kapitan – klasa, nazwisko i imię.
Zawodnik 1 – klasa, nazwisko i imię.
Zawodnik 2 – klasa, nazwisko i imię.
Zawodnik 3 – klasa, nazwisko i imię.
Zawodnik 4 – klasa, nazwisko i imię.
Zawodnik (rezerwa) - klasa,nazwisko i imię.